Rok 2018 z pohledu předsedy a trenéra

Jak víte, v listopadu 2015 jsme rozjeli projekt Volejbalové akademie. Vůbec jsme nevěděli, jak to bude fungovat a jakou přízeň dětí budeme mít. Zpočátku jsme rozběhli chlapeckou složku a od září 2017 i dívčí složku. Teď už víme, že to byl dobrý nápad založit nový oddíl, protože dětí neustále přibývá a myslím si, že se nám podařila za tu dobu vytvořit skvělá parta.
V tomto článku bych se chtěl poohlédnout za rokem 2018. Co se nám povedlo a nepovedlo, na tréninkové metody a na personální obsazení.
Rok 2018 byl pro náš oddíl velmi důležitý, ne jenom po sportovní stránce, ale i pro zajištění chodu a stabilizace klubu.
Podařilo se nám sehnat pronájem haly v aplikačním centru Baluo, kde jsou ideální podmínky pro trénování. V tělocvičně na Božetěchově jsme se domluvili na další rok spolupráce a i na navýšení hodin pronájmu. Dětí totiž stále přibývá a tento úkol byl pro nás nejdůležitější. V tomto trendu chceme i nadále vycházet a ještě navýšit tréninkové jednotky v obou halách. S tím samozřejmě souvisí i zajištění kvalitních trenérů pro děti. S tradiční trojicí trenérů (Zapletal, Westphalová a Vymětal) jsme se domluvili na spolupráci s trenérkou Ivanou Kratochvílovou, Markétou Hubrovou, Irenou Bučkovou a s Petrem Bučkem. Nesmím zapomenout na Jirku Štolfu, který nám 1x týdně také vypomáhá. Všichni trenéři absolvovali kurz Trenér mládeže. Já osobně jsem se už přihlásil na získání druhé trenérské třídy a následně i první třídy. Tímto obsazením jsme kvalitně zajistili kvalitní přípravu pro děti. Do další sezony už jednám i s jinými trenéry. Velmi mě těší, že všichni oslovení mají zájem trénovat v našem klubu.

Finanční a pro mě asi ta nejdůležitější stránka v klubu se stabilizovala a ještě pomocí nových sponzorů se podařilo navýšit klubový rozpočet. Největší část rozpočtu jsou samozřejmě pronájmy hal a platy pro trenéry. Dokoupili jsme nové dresy, tréninkové trička a volejbalové trenažéry. Rozpočet se skládá z příjmů z dotací, kde využíváme dotace z Olomouckého kraje, Města Olomouce a MŠMT. Další část se skládá ze sponzorů, kde bych chtěl velmi poděkovat Ivo Hágerovi, který větší část sponzorů sehnal a zajišťuje komunikaci mezi mnou a sponzory. Poslední část rozpočtu jsou oddílové příspěvky, které platí rodiče. Pro sponzory jsme uskutečnili sportovní setkání v aplikačním centru Baluo. Tímto trendem se budeme ubírat i v následujícím roku. Doufáme, že stávající sponzoři zachovají naší přízeň i na další rok a oslovíme i jiné partnery, kteří budou chtít podpořit nový volejbalový projekt.
Po sportovní stránce se nám také velmi dařilo. Nejmladší složka, tedy přípravka se zúčastnila turnaje o Pohár Trojic. Zde jsme měli přihlášeno šest trojic. Celkově jsme se umístili na druhém, čtvrtém, pátém, sedmém, desátém a na čtrnáctém místě. Nejdůležitější bylo, že děti to moc bavilo a nikdy se nám nestalo, že by se neposkládal tým. Největší úspěch, ale dosáhli mladší žáci, kde na mistrovství ČR, které se konalo v Nymburku, obsadili krásné třetí místo. Zde jsme dali všem najevo, že to myslíme vážně a že se s námi musí počítat i do dalších let. Od září jsme přihlásili do soutěží následující složky: přípravka (Pohár Trojic-7 týmů), mladší žačky v Olomouckém kraji, mladší žáci v Olomouckém kraji (OLK) i v Moravskoslezkém kraji (MS), starší žáci OLK i MS, starší žáci Český pohár a kadety v OLK. Ve všech kategoriích si vedeme velmi dobře. Dívky hrají pořád v nejsilnější skupině a celkově jsme zatím na druhém místě, mladší žáci v OLK hrají jen proti Kojetínu a zatím vše vyhrávají. V MS se dostali také do nejsilnější skupiny. Starší žáci v OLK bojují proti Kojetínu a Zábřehu. Zde jsme na prvním místě. V MS se udržujeme také v nejsilnější skupině a v Českém poháru jsme se probojovali do nejlepších 16 týmů v ČR. Kadeti hrají proti Kojetínu, Zábřehu a Přerovu. V této soutěži jsme zatím na druhém místě.

Sezona samozřejmě ještě nekončí a ještě nás čeká tvrdá práce, abychom dosáhli nejlepších výsledků. Pro trenéry je důležité, že děti mají zájem chodit na tréninky, zápasy a odměnou pro všechny je předvedená hra a výsledky, které všichni v klubu dosahují.
To vše by, jsme bez skvělých rodičů nikdy nedosáhli! Těm patří velké díky, že podporují své děti k tak skvělému sportu, jako je VOLEJBAL!
Za celý realizační tým děkuji za celý úspěšný rok 2018! Doufám, že ten následující bude tak úspěšný jako ten letošní.

ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2019

Mgr. Petr Zapletal
(předseda, trenér)

Posted by Vladimír Vymětal